word Donateur

    • De stichting MHM heeft sinds 24 juni 2021 de status ‘Culturele ANBI’. Dat betekent dat uw bijdrage als ‘donateur’ fiscaal wordt aangemerkt als ‘eenmalige gift’ en nog mag worden opgehoogd met 25%, wat dan het aftrekbare bedrag is. Wel dient rekening te worden gehouden met een drempelbedrag en een maximum.

    word Vriend

    U  kunt ook VRIEND worden door gedurende minimaal 5 jaar een vaste jaarlijkse gift te doen. Dan mag u eveneens het aftrekbare bedrag met 25% verhogen maar geldt geen drempel of maximum.

    Voor meer informatie, stuur een mail aan: penningmeester@st-mhm.nl 

    * beheer conform onze Regeling Verwerking Persoonsgegevens , te raadplegen op deze site