word Donateur

U kunt een EENMALIGE DONATIE geven aan Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg, door een bedrag over te maken op

NL 57 RABO 0361 7054 33 t.n.v. stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg

Uw donatie komt direct ten goede aan de activiteiten die wij dit jaar organiseren. Wij sturen u, indien u daar prijs op stelt graag als dank de set ansichten die wij uitgeven en houden u op de hoogte van al onze activiteiten.  Stuur dan even per email uw adresgegevens* aan penningmeester@st-mhm.nl

word Vriend

U  kunt ook VRIEND worden door meerdere jaren achtereen een bepaald bedrag te schenken.  Om dit op een fiscaal voordelige manier te kunnen regelen hebben wij de  ANBI status aangevraagd.

Per 24 juni 2021 heeftSt-MHM, RSIN 86 18 754 de status ‘Culturele ANBI’ verkregen.
Eenmalige giften zijn hierdoor binnen bepaalde grenzen aftrekbaar.
Voor periodieke giften die in een overeenkomst zijn vastgelegd voor minimaal 5 jaar, gelden geen grensbedragen. 

Bovendien mogen, in tegenstelling tot een ‘gewone’ ANBI, bij een Culturele ANBI de schenkingsbedragen nog worden verhoogd. Voor de inkomstenbelasting met 25% en zelfs met 50% voor de vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie, stuur een mail aan: penningmeester@st-mhm.nl 

* beheer conform onze Regeling Verwerking Persoonsgegevens , te raadplegen op deze site