Startpagina

Welkom op de website van MHM , voluit stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg.
        
Sinds onze oprichting, 6 november 2020 zijn wij bezig met het ontwikkelen van activiteiten tot het versterken van de cultuurhistorische identiteit van ons mooie dorp Muiderberg. Dit doen wij, zoals in onze statuten vastgelegd,  door het bevorderen van de belangstelling voor de Muiderbergse monumenten en het stimuleren van de lokale geschiedschrijving en de resultaten daarvan openbaar te maken en over te brengen aan belangstellenden waaronder met name ook leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs.

Dit eerste jaar moeten wij ook veel energie steken in de organisatorische en administratieve zaken die nodig zijn om anno 2021 als stichting in het maatschappelijk leven te kunnen  functioneren. We zijn nog in opbouw.


zaterdag 20 maart, Frits Vlaanderen, secretaris MHM overhandigt symbolisch de eerste ansichtkaart aan Gre Dam, erevoorzitter MHM (foto Bob Awick)

Maar we zijn ook al bezig met de uitvoering van onze plannen. Met het collectiebeleid en archivering bijvoorbeeld waarvoor we ook samenwerken met het gemeentearchief in Naarden. Recent mochten we de collectie Wegman e.a.  – een collectie van 22.000 gedigitaliseerde ansichten, foto’s, knipsels en prenten-  als schenking verwerven en zijn deze nu aan het ordenen zijn. Enkele  inwoners en mensen van buiten hebben we al kunnen helpen met het onderzoek naar de historie van hun pand en we werken aan de productie van een reeks ansichtkaarten. Ook nemen we deel aan een selectiecommissie gemeentelijke monumenten, werken aan de Open Monumentendagen za 11 – zo 12 september  en hebben bij het gemeentebestuur het voorstel neergelegd om ‘een deel’ van Muiderberg als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht aan te wijzen.

Ten slotte is daar het plan voor een halfjaarlijks historisch magazine waarvan we het eerste nummer eind augustus hopen uit te brengen.    En werken we uiteraard, aan het vormen van een kring van sponsors, vrienden en donateurs.

Wij hopen dat u op onze website iets van uw gading vindt en anders helpen wij u graag persoonlijk verder. Verwacht nog niet alles helemaal optimaal, ook deze website is nog in ontwikkeling!